Kamakura Welcome Guide Association

 เปิดรับมัคคุเทศก์อาสาสมัครเปร

 

 

เราเปิดรับมัคคุเทศก์อาสาสมัคร

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดคามะกุระ

ภาษาที่สนับสนุน ภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เกาหลี

สเปน โปรตุเกส เยอรมัน ไทย